); ga('send', 'pageview');

Hoe benader ik online mijn doelgroep?

Je ziet het steeds meer, bedrijven die gebruik maken van social media maar geen flauw idee hebben waar ze nu eigenlijk mee bezig zijn en waarom ze er gebruik van maken. Om hier een beter inzicht in te krijgen als bedrijf/organisatie, zijn er verschillende social media modellen ontworpen.

Social media modellen

Er zijn veel verschillende social media modellen ontworpen en elk model heeft een voor op zichzelf sprekend doel. Ieder model werkt op zijn eigen manier en maakt gebruik van verschillende inzichten/onderwerpen. Wat vooral meespeelt bij de modellen is bij wie de macht komt te liggen. Vroeger lag de macht vooral bij de producent, nu krijgt de consument steeds meer macht door middel van social media. Macht bepaalt de verschillen tussen de modellen. Oude modellen leggen de macht bij de producent, nieuwe modellen geven consumenten alle macht.  In de toekomst zullen er modellen komen met een tussenweg.

Verschillende doeleinden

Al deze modellen kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Zoals het in kaart brengen van bestaande activiteiten op de social media, het ontwikkelen van een social media beleid, het inrichten van een interne social media structuur of het in contact komen met de doelgroep op social media. Door te kijken naar interne factoren zoals aanwezige expertise en budget, kun je de juiste maat van model vinden en gebruiken.

Focus & benadering

In dit artikel behandelen we vier verschillende modellen die zich richten op focus & benadering. Het Social Media Ambitie Model, de Communicatieroos, de Social Media Piramide en het Sociale Media 24/7 Model. Deze modellen geven antwoorden op vragen zoals: Weet ik op de juiste manier mijn doelgroep te benaderen? Sluiten mijn social media activiteiten perfect aan bij de behoeften van klanten?Welke boodschap wil ik als organisatie of merk graag uitdragen en sluit dit aan bij de behoeften van mijn social media gebruikers? Daarbij gaan we deze vier modellen onderzoeken en vergelijken om te kijken of er ook een supermodel bestaat dat voor iedere situatie in elke organisatie te gebruiken is.


Social Media Ambitie Model

Het social Media Ambitie Model is in 2009 ontwikkeld door Wilco Verdoold en Marco Frijlink. Het model heeft als doel om organisaties inzicht te geven om hun doelgroep te benaderen.

Het model wordt gebruikt voor het ontwikkelen van een social media beleid of om bestaande social media activiteiten in kaart te brengen. Het model bestaat uit de volgende 6 lagen: Observeren, reageren, participeren, faciliteren, creëren, innoveren.

De kracht van dit model is het observeren en reageren. Door middel van observatie en conversatie (het reageren op de doelgroep) krijgt het bedrijf een beter inzicht in de communicatieve verlangens  van de doelgroep.

De zwakte van het model dat wanneer je deze stappen onderneemt je deze moet blijven volgen. Hierbij is er tijdens de laatste fase (innoveren) sprake van een groot afbreukrisico. Dit houdt in dat de organisatie er niet in slaagt om genoeg gebruikers te binden om succesvol te zijn. In dit geval gaan veel investeringen verloren.


De communicatieroos

De communicatieroos is in 2012 ontwikkeld door Paul Blok. Het model vormt een basis voor een evenwichtige inrichting van de interne social media structuur. Het model bestaat uit 4 elementen: luisteren, reageren, activeren en zenden. Deze vier elementen worden allemaal vanuit de organisatie aangestuurd, dit wordt ook wel inside-out genoemd.

De kracht van dit model is dat er vanuit een stabiel draagvlak wordt gewerkt, namelijk de organisatie.

Dit model is met name geschrikt voor bedrijven die alles al op orde hebben maar nog of nauwelijks gebruik maken van social media. De zwakte van dit model is dat er te weinig rekening gehouden wordt met de externe omgeving.


Social media piramide

Het social media piramide model is in 2010 ontwikkelt door Bart van der Kooi. Het model richt zich op de vier lagen waarmee een organisatie zich kan hanteren in het contact met de doelgroep via social media. Het model is verdeeld in vier lagen: monitoren, luisteren, reageren en creëren.  Het model kiest er voor om de doelgroep van buitenaf te benaderen, dit wordt ook wel outside-in genoemd.

De kracht van dit model is het monitoren. Het monitoren geeft een organisatie inzicht in welk platform (of welke platformen) geschikt zijn voor de doelgroep.

Het nadeel van dit model is dat het een globaal model is zonder concrete richtlijnen.


Social media 24/7 model

Het social media 24/7model is in 2010 ontwikkeld door Ingmar de Lange. Het model richt zich op het samenwerken en communiceren met de klant en het ontwikkelen en verkopen van goederen (samen met de klant). Ook wel bekend als: communicatie, ervaring, propositie en verkoop.

De kracht van dit model is dat het zich naast de communicatie ook richt op de  propositie en verkoop.

De zwakte van dit model is dat er geen chronologisch proces in zit. Dit kan een nadeel zijn omdat een organisatie dan door de bomen het bos niet meer ziet en niet weet waar ze het beste mee kunnen beginnen.


Conclusie

Door middel van het vergelijken van deze vier modellen en onze vraag of er een supermodel bestaat zijn wij tot de volgende conclusie gekomen.

Voordat organisaties aan social media beginnen is het belangrijk dat ze duidelijk voor ogen hebben wat hun missie en visie is, welk doel ze nastreven, welke boodschap ze uit willen dragen en voor wie ze dit willen doen (doelgroep) . Zonder dit goed voor ogen te hebben kun je als organisatie geen geschikte social media omgeving inrichten.

Alle vier de modellen hebben hun eigen uitgangspunten met daarbij hun sterke en zwakke punten. Wat naar voren is gekomen is dat observeren, monitoren en luisteren drie belangrijke vaardigheden zijn. Zonder deze drie vaardigheden kom je nergens. Observeren is kijken naar wat er gezegd wordt op social media, monitoren is wat er gebeurd intern en extern binnen de organisatie op social media. En luisteren is dat je kijkt naar wat de klant wil binnen jouw organisatie/product. Daar komt uit voort dat er geen supermodel bestaat. Want ieder model heeft zijn eigen onderzoeksterrein en het is op geen enkele manier mogelijk om vanuit 1 model alle kanten van de organisatie te onderzoeken en te belichten. De organisatie zal altijd meerdere modellen moeten combineren om tot een  objectief en zinvol resultaat te komen.


Bronnen
Kooij, B. van der. (2014). Het social media modellenboek. Amsterdam: Pearson Benelux.

Kooi,. B. van der. Over SocialMediaModellen.nl (z.d.). Geraadpleegd op 15 september 2014, van http://www.socialmediamodellen.nl/over-socialmediamodellen-nl/