); ga('send', 'pageview');
Deel van de flyer RSI preventie minor

Concept preventie RSI

Tijdens mijn minor Mindful Communiceren aan de Hogeschool Utrecht heb ik aan de hand van een probleem binnen mijn vakgebied (veel uren achter de computer met als gevolg RSI) een concept ontwikkeld waarbij mindful communiceren een oplossing zou kunnen zijn voor het probleem.

Vraagstelling/probleem:
Hoe zorg ik er voor dat ik medewerkers informeer over de gevolgen van te lang achter de computer zitten en hoe zorg ik dat ze minstens een half uur per dag niet achter hun computer zitten?

De volgende geschreven stukken komen voort uit het onderzoek dat ik toentertijd heb uitgevoerd.

Advies:
Aan de hand van mijn research naar RSI en de resultaten van mijn enquete geef ik het volgende advies omtrent de preventie van RSI en CANS.

Om vroegtijdig klachten te kunnen voorkomen zal er in een vroeg stadium aandacht besteed moeten worden aan wat RSI en CANS zijn, wat de gevolgen hiervan zijn en hoe dit valt te voorkomen. Door er vroeg bij te zijn kan er bewustzijn gecreëerd worden en kunnen klachten voorkomen worden. Met een vroeg stadium bedoel ik voordat mensen al daadwerkelijk fulltime bezig zijn met beeldschermwerk, en dit zijn met name studenten. Studenten werken al wel veel achter een computer en met name in de ICT en communicatie sectoren. Door hier aandacht te besteden aan RSI en CANS kunnen latere klachten en ziekteverzuim voorkomen worden. Daarnaast is het nog steeds belangrijk om ook werknemers te informeren en bewust te maken van de gevolgen.

Om studenten en werknemers bewust te maken, te informeren en alert te maken op RSI en CANS heb ik het volgende ontwikkeld. Alle vier de onderdelen zijn zowel inzetbaar voor studenten als voor werknemers.

– nieuwsbrief (vooraf aan de informatiebijeenkomst).
– presentatie voorlichtingsbijeenkomst met de info die vertelt kan worden tijdens de presentatie.
– een plan met dagactiviteiten die in een bedrijf/hogeschool geïntegreerd kunnen worden (simpele oefeningen).
– flyer (ter herinnering/reminder/geheugensteun).

Hieronder zijn de ontworpen nieuwsbrief en flyer weergegeven.

Ontworpen nieuwsbrief ter preventie van RSI
Contept Travellu homepage

Travellu

Vanuit mijn opleiding Business IT & Management had ik in het derde jaar de opdracht gekregen om een website te ontwerpen in de vorm van een rich internet application voor de backpack+ organisatie: Travellu.

Ik had het idee bedacht voor Travellu om reizigers een plek te bieden waar ze hun verhaal, ideeën, foto’s en inzichten konden delen. Op het moment dat je reist, wil je je reis voor altijd opslaan en onthouden, maar in verloop van tijd vergeet je details van de reis. Zoals de opgedane kennis, nieuwe verworven inzichten en de mooie plekken die je hebt bezocht.

Om al deze details op te slaan, dacht ik aan een online dagboek idee waar de reiziger al zijn/haar ideeën op kan slaan, kan bewaren en eventueel kan delen met vrienden, familie of de gehele wereld. Zodoende om alles wat de reiziger tegen is gekomen, heeft geleerd en misschien heeft verbaasd om dit nooit meer te vergeten. Dit ook mede om anderen te inspireren en te zorgen dat de reis ook echt onvergetelijk is en blijft.

Daarbij moet de website duurzaam toerisme ondersteunen, inspireren en onvergetelijk zijn. Duurzaam toerisme voor het milieu, de natuur, de lokale bevolking en de natuur. Inspireren om de wereld en de mensen om ons heen bewust te maken van de mooie wereld en natuur om ons heen. En onvergetelijk om de ervaringen, nieuwe inzichten en kennis nooit meer te vergeten en eventueel te delen.

Uiteindelijk is het een one-page pagina geworden waarbij leden hun verhalen kunnen opslaan, kunnen delen, vrienden kunnen maken en andere reizigers kunnen ontmoeten.

 

Homepagina Travellu
Homepagina Travellu || Copyright © Jeanette Lohnstein 2015

Adviesrapport Aldi

Advise Organizations about Social Media

Tijdens mijn opleiding Business IT & Management heb ik in mijn tweede jaar het semester Advise Organizations about Social Media (ASOM) gevolgd. Tijdens dit semester heb ik geleerd hoe ik bedrijven kan adviseren met betrekking tot het gebruiken en inzetten van social media. Om dit semester af te sluiten heb ik met vier medestudenten een adviesrapport samengesteld. Om dit adviesrapport samen te kunnen stellen hadden wij een fictief adviesbureau opgezet genaamd Adfive.

Vanuit Adfive is er een bestaand bedrijf geanalyseerd middels diverse analysemodellen. Ik heb middels het Business Model Canvas & de BCG Matrix het bedrijf geanalyseerd. Daarnaast heb ik de conclusie en het advies van dit adviesrapport geschreven.

Daarnaast zijn er tijdens dit project diverse artikelen geschreven waar ik zelf ook een bijdrage aan heb geleverd. De artikelen staan vermeld in het adviesrapport en op de website van ADfive.

Screenshot concept infographic Hospitalks

Hospitalks

Tijdens mijn studie Business IT & Management heb ik in samenwerking met vier medestudenten een concept ontwikkeld genaamd Hospitalks. Vanuit de opdrachtgever ReShape, een marketingorganisatie die werkzaam is in de gezondheidszorg, kregen wij de opdracht om een concept te ontwikkelen waardoor patiënten die verblijven in het ziekenhuis zich niet meer eenzaam voelen. Uiteindelijk hebben wij het contept: Hospitalks ontwikkeld. Dit is een online community waarbij patiënten hun verhaal kunnen delen. Met als eindresultaat een infographic waarin het concept wordt uitgelegd.

Op dit moment is de zorgsector erg in ontwikkeling qua nieuwe technologieën. Hoe ze bijvoorbeeld om moeten gaan met big data en healthcare wearables is nog erg onduidelijk. Zorgontwikkelaars zijn hierin zoekenden en proberen verschillende toepassingsmogelijkheden. Ook omdat in Nederland de vergrijzing steeds meer een grotere rol (en probleem) gaat spelen qua personeelsbezetting en financiële kosten. Ik ben benieuwd welke (nieuwe) technologische ontwikkelen een grote rol gaan spelen in de zorgsector.