); ga('send', 'pageview');
Deel van de flyer RSI preventie minor

Concept preventie RSI

Tijdens mijn minor Mindful Communiceren aan de Hogeschool Utrecht heb ik aan de hand van een probleem binnen mijn vakgebied (veel uren achter de computer met als gevolg RSI) een concept ontwikkeld waarbij mindful communiceren een oplossing zou kunnen zijn voor het probleem.

Vraagstelling/probleem:
Hoe zorg ik er voor dat ik medewerkers informeer over de gevolgen van te lang achter de computer zitten en hoe zorg ik dat ze minstens een half uur per dag niet achter hun computer zitten?

De volgende geschreven stukken komen voort uit het onderzoek dat ik toentertijd heb uitgevoerd.

Advies:
Aan de hand van mijn research naar RSI en de resultaten van mijn enquete geef ik het volgende advies omtrent de preventie van RSI en CANS.

Om vroegtijdig klachten te kunnen voorkomen zal er in een vroeg stadium aandacht besteed moeten worden aan wat RSI en CANS zijn, wat de gevolgen hiervan zijn en hoe dit valt te voorkomen. Door er vroeg bij te zijn kan er bewustzijn gecreëerd worden en kunnen klachten voorkomen worden. Met een vroeg stadium bedoel ik voordat mensen al daadwerkelijk fulltime bezig zijn met beeldschermwerk, en dit zijn met name studenten. Studenten werken al wel veel achter een computer en met name in de ICT en communicatie sectoren. Door hier aandacht te besteden aan RSI en CANS kunnen latere klachten en ziekteverzuim voorkomen worden. Daarnaast is het nog steeds belangrijk om ook werknemers te informeren en bewust te maken van de gevolgen.

Om studenten en werknemers bewust te maken, te informeren en alert te maken op RSI en CANS heb ik het volgende ontwikkeld. Alle vier de onderdelen zijn zowel inzetbaar voor studenten als voor werknemers.

– nieuwsbrief (vooraf aan de informatiebijeenkomst).
– presentatie voorlichtingsbijeenkomst met de info die vertelt kan worden tijdens de presentatie.
– een plan met dagactiviteiten die in een bedrijf/hogeschool geïntegreerd kunnen worden (simpele oefeningen).
– flyer (ter herinnering/reminder/geheugensteun).

Hieronder zijn de ontworpen nieuwsbrief en flyer weergegeven.

Ontworpen nieuwsbrief ter preventie van RSI
Afbeelding rapport Online communicatiestrategie

Online communicatiestrategie

Tijdens mijn afstuderen van september 2016 tot februari 2017 heb ik een onderzoek uitgevoerd bij Convention Bureau Gelderland, waarvoor ik een online communicatiestrategie heb ontwikkeld. De volgende hoofdvraag stond centraal in mijn afstudeeronderzoek.

“Op welke manier kan een online communicatiestrategie voor Convention Bureau Gelderland effectief bijdragen aan het online bereiken van MICE-organisatoren (doelgroep), afgestemd op hun wensen binnen de huidige markt en daarmee de tevredenheid van partners verhogen over de manier van online communiceren?”

Om de online communicatiestrategie te realiseren zijn er vier analyses uitgevoerd. De organisatieanalyse, online concurrentieanalyse, doelgroepanalyse en de partneranalyse. Aan de hand van de bevindingen uit de analyses en een discussie met vier medewerkers van RBT KAN, is er een SWOT-analyse samengesteld. De belangrijkste punten uit de SWOT-analyse zijn met elkaar geconfronteerd in de confrontatiematrix, waar strategische opties uit voort zijn gekomen. Met de strategische opties zijn strategische doelstellingen geformuleerd. Waarna het advies is vormgegeven en er aanbevelingen zijn geformuleerd.

Een aantal competenties waren zeer belangrijk om mijn afstudeeronderzoek met succes af te ronden. Dit waren onder andere: samenwerken, planmatig werken, communiceren, analyseren, onderzoeken en adviseren. Na het afronden van mijn afstudeeronderzoek heb ik een evaluatie geschreven, waarin ik terugkijk op hoe ik de verschillende competenties heb ingezet. Hieronder een gedeelte van mijn evaluatieverslag.

Samenwerken
Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik fijn intensief samengewerkt. Iedere vrijdagmiddag heb ik met mijn begeleidster een wekelijks gesprekje gehad waarin ik haar vertelde hoe ik vond dat het ging. Daarbij besprak ik altijd lopende zaken met haar waardoor de samenwerking soepel bleef verlopen.

Planmatig werken
De gehele periode heb ik een logboek bijgehouden waarin ik heb beschreven wat ik per dag heb gedaan. Daarnaast heb ik, nadat ik mijn onderzoeksmethode heb aangepast, voor mezelf een nieuwe planning gemaakt met wat er nog allemaal moest gebeuren. Doordat ik voor mezelf een planning had gemaakt, kon ik precies zien wat ik nog moest doen en wat ik al had afgerond. Wat ik zelf erg fijn vond en wat rust in mijn hoofd gaf. Doordat deze planning er lag, kon ik ook gemakkelijker mijn afstudeeronderzoek uitvoeren. Want ik had een overzicht voor mezelf. Daarnaast kon ik, zodra dingen werden uitgesteld of niet zo soepel liepen, ingrijpen op mijn planning.
Van mijn stagebegeleidster heb ik als feedback mogen ontvangen dat ik heel gestructureerd en planmatig te werk ga, wat zij zag als een compliment en zelf ook heel fijn vond. Wat ten goede kwam van de samenwerking en waardoor zij kon zien waarmee ik bezig was tijdens mijn afstuderen.

Communiceren
Tijdens mijn gehele afstudeerperiode was het belangrijk om te communiceren met collega’s. Door te communiceren weten collega’s waar jij op dat moment mee bezig bent en wat er speelt. Communiceer je niet, dan lopen zaken en werkzaamheden langs elkaar heen en worden er fouten gemaakt. Om dit proberen te voorkomen had ik iedere week een afspraak met mijn stagebegeleidster om de stand van huidige zaken, voortgang en tegenslagen te bespreken. 

Analyseren & onderzoeken
Op het moment dat ik de feedback had ontvangen van mijn projectplan en mijn afstudeeronderzoek kon gaan uitvoeren, liep ik direct tegen het probleem aan dat mijn onderzoeksmethode niet klopte. Op dat moment heb ik mijn hoofd- en deelvragen erbij gepakt en ben ik op onderzoek gegaan naar andere onderzoeksmethodes. Ik ben op dat moment eerst mijn deelvragen gaan analyseren. Waarbij ik tot de conclusie kwam dat mijn deelvragen onder te verdelen waren in drie onderwerpen. Waarbij ik besloot om ieder onderwerp te analyseren. Als volgt ben ik op zoek gegaan naar analysemodellen. Het 7S-model dat ik in eerste instantie ook al wilde gebruiken, besloot ik om alsnog te gebruiken. Daarbij ging ik op zoek om online communicatiemiddelen te analyseren. Het ADOF-model sloot hier goed op aan. En om de partners en de doelgroep te analyseren koos ik voor een surveyonderzoek in de vorm van online enquêtes. Wat ik zelf nog belangrijk vond om mee te nemen in mijn overall beeld van de organisatie, waren de concurrenten. Dus besloot ik om een online concurrentieanalyse uit te
voeren. Maar hoe kwam ik van deze analyses tot een geheel beeld en uiteindelijk tot een online communicatiestrategie? Daarbij belande ik in mijn zoektocht naar analysemodellen bij de SWOT-analyse, gevolgd door de confrontatiematrix.
Toen mijn onderzoeksmethode compleet was, heb ik deze besproken met mijn stagebegeleidster. We hebben samen gekeken of ik alles gedekt had en of ik niets had gemist.

Adviseren
Gedurende de gehele afstudeerperiode heb ik me zo goed mogelijk proberen op te stellen als adviseur. Ik heb op de momenten dat collega’s om advies vroegen omtrent de website, nieuwsbrief of social media, geprobeerd ze zo goed mogelijk te adviseren. Hierbij heb ik iedere keer vertelt wat ik dacht op welke manier ze het aan zouden moeten pakken. Daarbij heb ik steeds geprobeerd om uit te leggen waarom ik dat zo zou doen. Wel vind ik dat ik hierin nog veel meer kan groeien.

Neem contact met mij op indien u de gehele online communicatiestrategie wenst te ontvangen. Deze staat niet online in verband met bedrijfsgevoelige informatie.

 

 

Adviesrapport Aldi

Advise Organizations about Social Media

Tijdens mijn opleiding Business IT & Management heb ik in mijn tweede jaar het semester Advise Organizations about Social Media (ASOM) gevolgd. Tijdens dit semester heb ik geleerd hoe ik bedrijven kan adviseren met betrekking tot het gebruiken en inzetten van social media. Om dit semester af te sluiten heb ik met vier medestudenten een adviesrapport samengesteld. Om dit adviesrapport samen te kunnen stellen hadden wij een fictief adviesbureau opgezet genaamd Adfive.

Vanuit Adfive is er een bestaand bedrijf geanalyseerd middels diverse analysemodellen. Ik heb middels het Business Model Canvas & de BCG Matrix het bedrijf geanalyseerd. Daarnaast heb ik de conclusie en het advies van dit adviesrapport geschreven.

Daarnaast zijn er tijdens dit project diverse artikelen geschreven waar ik zelf ook een bijdrage aan heb geleverd. De artikelen staan vermeld in het adviesrapport en op de website van ADfive.