); ga('send', 'pageview');
Deel van de flyer RSI preventie minor Advies

Concept preventie RSI

Tijdens mijn minor Mindful Communiceren aan de Hogeschool Utrecht heb ik aan de hand van een probleem binnen mijn vakgebied (veel uren achter de computer met als gevolg RSI) een concept ontwikkeld waarbij mindful communiceren een oplossing zou kunnen zijn voor het probleem.

Vraagstelling/probleem:
Hoe zorg ik er voor dat ik medewerkers informeer over de gevolgen van te lang achter de computer zitten en hoe zorg ik dat ze minstens een half uur per dag niet achter hun computer zitten?

De volgende geschreven stukken komen voort uit het onderzoek dat ik toentertijd heb uitgevoerd.

Advies:
Aan de hand van mijn research naar RSI en de resultaten van mijn enquete geef ik het volgende advies omtrent de preventie van RSI en CANS.

Om vroegtijdig klachten te kunnen voorkomen zal er in een vroeg stadium aandacht besteed moeten worden aan wat RSI en CANS zijn, wat de gevolgen hiervan zijn en hoe dit valt te voorkomen. Door er vroeg bij te zijn kan er bewustzijn gecreëerd worden en kunnen klachten voorkomen worden. Met een vroeg stadium bedoel ik voordat mensen al daadwerkelijk fulltime bezig zijn met beeldschermwerk, en dit zijn met name studenten. Studenten werken al wel veel achter een computer en met name in de ICT en communicatie sectoren. Door hier aandacht te besteden aan RSI en CANS kunnen latere klachten en ziekteverzuim voorkomen worden. Daarnaast is het nog steeds belangrijk om ook werknemers te informeren en bewust te maken van de gevolgen.

Om studenten en werknemers bewust te maken, te informeren en alert te maken op RSI en CANS heb ik het volgende ontwikkeld. Alle vier de onderdelen zijn zowel inzetbaar voor studenten als voor werknemers.

– nieuwsbrief (vooraf aan de informatiebijeenkomst).
– presentatie voorlichtingsbijeenkomst met de info die vertelt kan worden tijdens de presentatie.
– een plan met dagactiviteiten die in een bedrijf/hogeschool geïntegreerd kunnen worden (simpele oefeningen).
– flyer (ter herinnering/reminder/geheugensteun).

Hieronder zijn de ontworpen nieuwsbrief en flyer weergegeven.

Ontworpen nieuwsbrief ter preventie van RSI